Rozwiązania

Rozdzielnice budowlane,

erbetki budowlane na placu budowy.

 

Przykładowy układ budowy rozdziału systemu zasilania z zastosowaniem złączy kablowych i rozdzielnic budowlanych. Złącze kablowe, rozdzielnica elektryczna budowlana w zastosowaniu na budowie.

 

 

Zastosowanie rozdzielnic budowlanych